sjekkhuset.no

Sjekkhuset.no er ein informasjonskampanje om konsekvensane som klimaendringane har for hus, hytte og hage, og gode tiltak du sjølv kan gjere for å sikra at dei tålar endringane betre.

Bak kampanjen står Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet. Byggmesterforbundet som er vårt forbund, er òg ein av mange som støttar opp om kampanjen.