Nybygg

Ynskjer de å byggja nytt tar me gjerne oppdraget.

Me er ikkje ein leverandør av ferdig- / modulhus, men byggjer hus som er teikna spesielt for dykk av arkitekt. Me har mange prosjekt der me har samarbeidd med arkitekt gjennom heile byggjeprosessen. No har me og ein Byggningskonstruktør på huset som kan bidra frå ide til ferdig hus. (Sjå eigen artikkel om "Byggeprosessen").

 

Prosjektleiar og tømrarane våre er røynde, og har god og brei erfaring ved oppføring av nybygg. Me kan gje god rettleiing gjennom heile prosessen frå teikningane ligg på bordet til huset står ferdig.

Me kan om ynskjeleg ta på oss å koordinere alle faga som er involvert.

Ta kontakt og me kan gje eit prisoverslag!

 

Grunnarbeid

Grunnarbeid

Takstolar

Takstolar

Takstolar

Takstolar

Ferdig bygg

Ferdig bygg