Restaurering

Lindstad Bygg har fleire store prosjekt kor me har fått være med å restaurere flotte gamle bygg.

Sjukestova i Bømoen er eit av prosjekta me er stolte av å ha bidrege på. Dette bygget sto nesten til nedfalls då Skifte Eigedom bestemte seg for å redda bygget og setje det i stand utvendig. Dette var eit omfattande prosjekt som me arbeidde med i månadsvis. Sjukestova er freda, og øydelagde bygningsdeler måtte erstattast med identiske deler. Her fekk me god hjelp av Styve Møbelsnikkeri på å ta vare på og lage nye bygningsdeler.

Lindstad Bygg har òg mange oppdrag på ærverdige Fleischer's Hotell, og oppdraget med å etablere Seckmansstuene var eit krevjande og spanande prosjekt. Fleire små rom framstår i dag som eitt flott rom som vært nytta som restaurant.

Ta kontakt og me kan komme på synfaring og gje eit prisoverslag om de ynskjer.